הדלקת נרות מרגשת במיוחד

הדלקת נרות מרגשת במיוחד

משתתפי תכנית מנהיגות מדליקים נרות חנוכה עם וותיקי וותיקי הרשויות המקומיו